กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการศุลกากร 30 อัตรา

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการศุลกากร 30 อัตรา 

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ด้วยกรมศุลกากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 30 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติ ผ่าน ภาค ก ก.พ. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาการบัญชี 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. สาขาวิชานิติศาสตร์ 5. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 6. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 11. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 12. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 13. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 14. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 15. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. – 10 ก.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์ประกาศสอบ
http://www.customs.go.th/data_files/1ad548712e93a1ac574cb30452278e6e.pdf

 

สนใจสมัครติว นักวิชาการศุลกากร 

การันตีผลงานการติวลูกศิษย์ได้บรรจุมากที่สุดของประเทศ

ติวโดย อ.ทัด ปฐมภณณ์ และทีมงานลูกศิษย์จากกรมศุลกากร 
คลิ๊กเลย

http://www.pathomphon.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81/

ศุลกากร

Facebook Comments

You may also like...

++กดติดตาม Like page เป็นเพื่อนกันได้ ++

error: Opps Cannot Copy !!