ความรู้เกี่ยวกับ ภาค ก.

เฉลย! ดราม่าข้อสอบแมลงวัน ติวเตอร์ แนะปรับวิชา เน้นให้เหมาะงานราชการจริง 17-07-61

สูตรของสมการข้อนี้คือ อัตราความเร็ว(v) = ระยะทาง(s)/เวลา(t)

ในกรณีนี้ สิ่งที่โจทย์ให้มาคือ อัตราความเร็ว(v) และระยะทาง(s) แต่สิ่งที่โจทย์ไม่ได้ให้ คือเวลา(t) ว่ารถทั้งสองคันวิ่งมาบรรจบกันจะใช้เวลาเท่าไร ขั้นแรกจึงต้องหาเวลา(t) ใให้เจอก่อน เมื่อหาเวลาได้แล้ว จึงจะเอาเวลา(t) ไปคูณกับอัตราความเร็ว(v) ของแมลงวัน เพื่อดูว่าในระยะเวลาเท่านี้ แมลงวันจะสามารถบินได้กี่กิโลเมตร

ซึ่งวิธีการหาเวลา จะใช้การแทนค่าสมการ คือ v = s/t
โดย v = อัตราความเร็วของรถทั้ง 2 คัน เนื่องจากช่วยกันวิ่งเข้าหากันให้ได้ระยะทางที่กำหนด ดังนั้น v = 40+60
s = ระยะทาง ในที่นี้กำหนดให้ระยะทางคือ 40 กิโลเมตร ดังนั้น s = 40

Facebook Comments