คู่มือเตรียมสอบภาค ก ก.พ. |ส่งฟรี|ติวฟรีตลอดชีพ

คู่มือเตรียมสอบ ติวฟรี

ติวฟรี ‼ตลอดชีพ 💀 ฝ่าวิกฤติ -โควิด 19

สอบได้ทุกสนาม💯ทั้ง ภาค ก กพ. และภาค ข

เพียงสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ 390- ส่งฟรี‼ ติวฟรี‼

https://youtu.be/wBykZmsFQus

💥กฎหมาย 6 ฉบับ⚖

👉 ชี้ประเด็นจุดออกสอบ แยกประเด็น เห็นชัด

🛠 ฝึกทำข้อสอบ จากสนามสอบต่าง ๆ อาทิ ปลัดอำเภอ /นว.ที่ดิน /นว.ศุลกากร /นว.แรงงาน/นว.พัฒนาชุมชน /ท้องถิ่น/กทม./สรรพากร ฯลฯ

📚 เฉลยข้อสอบชี้จุด หลอก 💀 เปรียบเทียบกฎหมายสาระสำคัญที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เห็นจุดต่าง จุดเหมือน 🔑 เทคนิคการจำ

—————————————-
⚖พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ
⚖พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฯ
⚖พร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ
⚖ประมวลกฎหมายอาญา ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
⚖พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯ
⚖พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม ฯ

—————————————–
เพียงสังซื้อคู่มือเตรียมสอบ 🔖390- ส่งฟรี‼

#เนื้อหาในคู่มือ
👉 ชี้ประเด็นจุดออกสอบ
🛠 ฝึกทำข้อสอบ จากสนามสอบต่าง ๆ และแนวข้อสอบเสมือนจริง
📚 เฉลยอธิบาย ชี้จุด หลอก 💀 เปรียบเทียบกม.ต่างฉบับ
📑ภาคผนวก กฎหมายฉบับเต็ม

#วิธีการสั่งซื้อ
ทางไลน์ @touch_pathomphon

https://lin.ee/ejlXS37

#วิธีการติว

ผ่านกลุ่ม เฟชบุ๊ค หรือ ยูทูป ‼ ดูได้ตลอดชีพ

Facebook Comments