ติวนายสิบตำรวจ

ติวเข้ม 💥นายสิบตำรวจ

|ค่ า ติ ว สุ ด ฮ อ ต 🔥 2,500 บาท เท่านั้น|

สมัครติว📌 แล้ว เข้าดูวีดีโอและปริ้นเอกสาร ครบทุกเนื้อหา ได้ทันที

ค่าติว ออนไลน์ 2,500 บาท ผ่านกลุ่มลับเฟสบุ๊ค 
……………..ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด
📍 ติวสด 3,500 บาท สามารถเข้ากลุ่มเฟสบุ๊ค
……………..ดูย้อนหลังไม่จำกัดด้วย

เริ่มติวสดๆ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคมเป็นต้นไป

รีบสมัครติว ด่วน📌 รับจำนวนจำกัด 300 คนเท่านั้น 💥 เพื่อให้การดูแลอย่างทั่วถึง

สมัครเลย  ทางไลน์ไอดี @touch_pathomphon

#หมายเหตุ1 : เฟสบุ๊กที่สมัครเรียนต้องเป็นเฟสบุ๊กที่มีตัวตนเท่านั้น ไม่รับเฟสอวตาร

#หมายเหตุ2 : สมัครติวแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

ทุ่ ม เ ท ~มุ่ ง มั่ น ~ตั้ ง ใ จ ~ เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก ค น

|เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ ห นึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บ ผ่ า น|

#ดูผลงานความสำเร็จได้ที่
👇👇👇👇
www.pathomphon.com

สมัครติวแอดไลน์ไอดี 👉@touch_pathomphon

https://bit.ly/2Rdrktj
————————————————-
สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ 
🏅 อันดับ 1 ของประเทศ 🏅

คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ “ปากต่อปาก” 
ประสบความสำเร็จจาก “รุ่นสู่รุ่น”
ด้วยผลงานการติว “อันดับ 1 ของประเทศ”

ดูผลงานการติวได้ที่ 👉www.pathomphon.com

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน “

🏆ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน🏆

ที่ตั้งสถาบันฯ : ถนนรามคำแหง 34 (ข้าง รพ.รามคำแหง)

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-0532287

Facebook Comments

You may also like...

++กดติดตาม Like page เป็นเพื่อนกันได้ ++

error: Opps Cannot Copy !!