ติวเข้ม !! พนักงานราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

มาแล้ว ติวสอบ #พนักงานราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 

💥ไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ. ข้อสอบปรนัย (ช้อย)

เปิดติวออนไลน์📡แล้ววันนี้📌

 #นิติกร 📊#เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
        📌 |รับป.ตรีทุกสาขา|

รายละอียดการเปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2562   

รายละเอียดเพิ่มเติม https://opm.thaijobjob.com/

สมัครติวด่วน🚀โปร สุดคุ้ม ภายใน📌วันที่ 25 ตุลาคมนี้เท่านั้น

                 ค่าติวออนไลน์🔖ค่าติวเพียง 1,900 บาท(ปกติ 2,500 บาท)

  ♥️ ศิษย์เก่า 1,500 บาท (ปกติราคา 1,900 บาท)

เริ่มลงข้อมูลวันที่ 12 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป และ เริ่ม Live 💥วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป  วีดีโอดูย้อนหลังได้

————————————————————-

#สมัครเลย  ทางไลน์ไอดี @touch_pathomphon

หรือกดลิงค์
http://nav.cx/hcOIpz

——‐——————————————————

#หมายเหตุ1 : เฟสบุ๊กที่สมัครเรียนต้องเป็นเฟสบุ๊กที่มีตัวตนเท่านั้น ไม่รับเฟสอวตาร

#หมายเหตุ2 : สมัครติวแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

———————————————————-

ทุ่ ม เ ท ~มุ่ ง มั่ น ~ตั้ ง ใ จ ~ เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก ค น

                  |เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ ห นึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บ ผ่ า น|

 

#ดูผลงานความสำเร็จได้ที่
👇👇👇👇
www.pathomphon.com

สมัครติวแอดไลน์ไอดี 👉@touch_pathomphon

http://nav.cx/hcOIpz

————————————————-
สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ
🏅 อันดับ 1 ของประเทศ 🏅

คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ “ปากต่อปาก”
ประสบความสำเร็จจาก “รุ่นสู่รุ่น”
ด้วยผลงานการติว “อันดับ 1 ของประเทศ”

ดูผลงานการติวได้ที่ 👉 www.pathomphon.com

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน “

🏆ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน🏆

ที่ตั้งสถาบันฯ : ถนนรามคำแหง 34 (ข้าง รพ.รามคำแหง)

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-0532287

Facebook Comments