ติวเข้ม ! นักพัฒนาชุมชน

ติวเข้ม📌 #นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)

จำนวน 78 อัตรา (รับจริง เกิน 1,000 อัตรา )

💥ติวสด : สามารถเข้ากลุ่มเฟสบุ๊ก ดูวีดีโอย้อนหลังได้ 

  👉 ราคา 3,900 บาท ♥️ศิษย์เก่า 2,900 บาท (รับจำนวนจำกัด เพียง 50 คนเท่านั้น )

💥ติวออนไลน์ : ผ่านกลุ่มเฟสบุ๊ก สามารถดูย้อนหลังได้ 

👉ราคา 2,900 บาท ♥️ศิษย์เก่า 1,900 บาท

[*** ศิษย์เก่าที่จะได้รับส่วนลด เฉพาะผู้ที่เคยสมัครติวราคาเกิน 1,900 บาทขึ้นไป ***]

ตารางติว

ด่วน 🚨 สมัครวันนี้📌 สามารถดูวีดีโอและดาวโหลดเอกสารพร้อมแนวข้อสอบ 

👉ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายนเป็นต้นไป

หมายเหตุ : เฟสบุ๊กที่สมัครเรียนต้องเป็นเฟสบุ๊กที่มีตัวตนเท่านั้น ไม่รับเฟสอวตาร

🎯เริ่มติวเข้ม สด ๆ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม เป็นต้นไป >>> จนถึงสอบ

ทุ่ ม เ ท ~มุ่ ง มั่ น ~ตั้ ง ใ จ ~ เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก ค น

|เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ ห นึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บ ผ่ า น|

ดูผลงานความสำเร็จได้ที่
👇👇👇👇
shorturl.at/clFN6

สมัครติวแอดไลน์ไอดี 👉@touch_pathomphon

https://bit.ly/2Rdrktj

>>>>> รายละเอียดการเปิดสอบ <<<<

คุณสมบัติ : ปริญญาตรีทุกสาขา ผ่านภาค ก ก.พ. 
รับสมััคร : วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดการเปิดสอบ : shorturl.at/fghU1

เจาะประเด็นข้อสอบย้อนหลัง 3 สมัย ปี 2559,2557,2554

————————————————-
สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ 
🏅 อันดับ 1 ของประเทศ 🏅

คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ “ปากต่อปาก” 
ประสบความสำเร็จจาก “รุ่นสู่รุ่น”
ด้วยผลงานการติว “อันดับ 1 ของประเทศ”

ดูผลงานการติวได้ที่ 👉www.pathomphon.com

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน “

🏆ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน🏆

ที่ตั้งสถาบันฯ : ถนนรามคำแหง 34 (ข้าง รพ.รามคำแหง)

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-0532287

วิธีการสมัครติว

Facebook Comments

You may also like...

++กดติดตาม Like page เป็นเพื่อนกันได้ ++

error: Opps Cannot Copy !!