ติวพนักงานวิเคราะห์ฯ

📣 คอร์สติวออนไลน์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน_กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

🥇การันตีผลงานการติว อันดับ_1_ของประเทศ

บริหารการติวโดย อ.ทัด ปฐมภณณ์ ผู้เข้าสอบสนามจริง  ไม่เคยพลาด เจาะเน้น ๆ ทุกประเด็นของข้อสอบจริง 🎯

ค่าติวต้อนรับปีใหม่ 🎀 ราคาเพียง 1,900 บาทเท่านั้น ศิษย์เก่า 1,500 บาท

🚨สมัครติว
แอดไลน์ไอดี 👉 @touch_pathomphon
หรือคิ๊กลิงค์ 👉 http://nav.cx/hcOIpz

🔺️สมัครวันนี้สามารถเข้าดูวีดีโอและดาวน์โหลดเอกสารได้ทันที

เริ่มติวเน้น ๆ เจาะข้อสอบ วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค.63 เป็นต้นไป

—————————————————————-
#หมายเหตุ1 : เฟสบุ๊กที่สมัครเรียนต้องเป็นเฟสบุ๊กที่มีตัวตนเท่านั้น ❌ไม่รับเฟสอวตาร

#หมายเหตุ2 : สมัครติวแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

———————————————————-

ทุ่ ม เ ท ~มุ่ ง มั่ น ~ตั้ ง ใ จ
เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก ค น

|เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ ห นึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บ ผ่ า น|

#ดูผลงานความสำเร็จได้ที่
👇👇👇👇
www.pathomphon.com

————————————————-
สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ
🏅 อันดับ 1 ของประเทศ 🏅

คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ “ปากต่อปาก”
ประสบความสำเร็จจาก “รุ่นสู่รุ่น”
ด้วยผลงานการติว “อันดับ 1 ของประเทศ”

ดูผลงานการติวได้ที่ 👉 www.pathomphon.com

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน “

🏆ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน🏆

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-0532287

Facebook Comments