ติวภาค ก ก.พ.

คอร์สติวภาค ก ก.พ. ออนไลน์

📌ติวภาค ก ก.พ. หลักสูตรใหม่ 2563

|ติวออนไลน์ Live 📡 ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด|

รับรองผล💥 ด้วยผลงานการติวที่มีลูกศิษย์สอบผ่านมากมาย และเป็นข้าราชการแล้วจำนวนมาก

📌ติวเร็ว-รู้เร็ว-ทำก่อน-ผ่านแน่นอน📌

อย่าให้ภาค ก ก.พ. เป็นอุปสรรคในการสอบเข้าหน่วยงานราชการ อีกต่อไป

💥ค่าติวออนไลน์ 2,900 บาท💥

[พิเศษ  สำหรับผู้ที่สมัครติว #กรมพลังงานทดแทน ลด เหลือ 1,450 บาท เท่านั้น]

สมัครติวคอร์ส #กรมพลังงานทดแทน
👉 กดลิงค์ https://bit.ly/36dNTXo

รับฟรี📌 คู่มือประกอบการติว
👉 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
👉 วิชาภาษาไทย
👉 วิชาภาษาอังกฤษ
💥วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย ตามหลักสูตรใหม่)

#สมัครเลย  ทางไลน์ไอดี @touch_pathomphon

หรือกดลิงค์
http://nav.cx/hcOIpz

————————————————————-
#ตัวอย่างการติว

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
เฉลยข้อสอบ ภาค ก ก.พ.
https://bit.ly/2Wsm7C4

เทคนิคการทำข้อสอบสดมภ์
https://bit.ly/2PBcuQ6

เทคนิคการสอบ ภาค ก ก.พ. ให้ผ่าน
https://bit.ly/36l5nRE

วิชาภาษาไทย
shorturl.at/bjFK0

วิชาภาษาอังกฤษ
Ep.1 https://bit.ly/2BWWmQT

Ep.2 https://bit.ly/2C0KQ7g

————————————————————
#หมายเหตุ1 : เฟสบุ๊กที่สมัครเรียนต้องเป็นเฟสบุ๊กที่มีตัวตนเท่านั้น ไม่รับเฟสอวตาร

#หมายเหตุ2 : สมัครติวแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

———————————————————-

ทุ่ ม เ ท ~มุ่ ง มั่ น ~ตั้ ง ใ จ ~ เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก ค น

|เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ ห นึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บ ผ่ า น|

#ดูผลงานความสำเร็จได้ที่
👇👇👇👇
www.pathomphon.com

สมัครติวแอดไลน์ไอดี 👉@touch_pathomphon

http://nav.cx/hcOIpz

————————————————-
สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ
🏅 อันดับ 1 ของประเทศ 🏅

คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ “ปากต่อปาก”
ประสบความสำเร็จจาก “รุ่นสู่รุ่น”
ด้วยผลงานการติว “อันดับ 1 ของประเทศ”

ดูผลงานการติวได้ที่ 👉 www.pathomphon.com

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน ”

🏆ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน🏆

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-0532287

ตัวอย่างการติว

 

 

เทคนิคการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ Ep.1

 

เทคนิคการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ Ep.2

 

เทคนิคการทำข้อสอบคณิศาสตร์ Ep.3

Facebook Comments