ติวนายสิบตำรวจ 6,400 อัตรา

ด่วน📌 ติวเข้มนายสิบตำรวจ 6,400 อัตรา

“ติวเพื่อตัวจริง ไม่ใช่แค่สำรอง”

ค่าติวออนไลน์เพียง💥 900 บาทเท่านั้น 📌
[จากปกติ 2,500 บาท]

#สมัครติวแล้วเข้าติวครบทุกเนื้อหาได้ทันที_ไม่ต้องรอ
|สอบข้อเขียนวันที่ 10 ธันวาคม 2562|

#เนื้อหาการติว
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (30 ข้อ)
2. ภาษาไทย (25 ข้อ)
3. ภาษาอังกฤษ (30 ข้อ)
4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(25 ข้อ)
5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (20 ข้อ)
6. สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (20 ข้อ)

————————————————————

#สมัครเลย  ทางไลน์ไอดี @touch_pathomphon

หรือกดลิงค์
http://nav.cx/hcOIpz

——‐——————————————————
#หมายเหตุ1 : เฟสบุ๊กที่สมัครเรียนต้องเป็นเฟสบุ๊กที่มีตัวตนเท่านั้น ไม่รับเฟสอวตาร

#หมายเหตุ2 : สมัครติวแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

———————————————————-

ทุ่ ม เ ท ~มุ่ ง มั่ น ~ตั้ ง ใ จ ~ เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก ค น

|เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ ห นึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บ ผ่ า น|

#ดูผลงานความสำเร็จได้ที่
👇👇👇👇
www.pathomphon.com

สมัครติวแอดไลน์ไอดี 👉@touch_pathomphon

http://nav.cx/hcOIpz

————————————————-
สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ
🏅 อันดับ 1 ของประเทศ 🏅

คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ “ปากต่อปาก”
ประสบความสำเร็จจาก “รุ่นสู่รุ่น”
ด้วยผลงานการติว “อันดับ 1 ของประเทศ”

ดูผลงานการติวได้ที่ 👉 www.pathomphon.com

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน ”

🏆ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน🏆

ที่ตั้งสถาบันฯ : ถนนรามคำแหง 34 (ข้าง รพ.รามคำแหง)

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-0532287

Facebook Comments

You may also like...

++กดติดตาม Like page เป็นเพื่อนกันได้ ++

error: Opps Cannot Copy !!