ติวสอบนิติกรอัยการ

https://www.facebook.com/touch.pathomphon/photos/a.532846956829696/2605791499535221/?type=3&theater

ติวเข้ม📌 #นิติกรอัยการ

💥ค่าติวออนไลน์ เพียง 1,900 บาท /ศิษย์เก่า 1,500 บาท

สมัครติวได้แล้ววันนี้สามารถเข้าดูวีดีโอการติวและเอกสารได้เลย

และจะติวเจาะประเด็น #liveสด ๆ ในวันที่ 5 มกราคมเป็นต้นไปจนถึงสอบ

สมัครติวแอดไลน์ไอดี 👉@touch_pathomphon

http://nav.cx/hcOIpz
————————–————————–——–

#หมายเหตุ1 : เฟสบุ๊กที่สมัครเรียนต้องเป็นเฟสบุ๊กที่มีตัวตนเท่านั้น ไม่รับเฟสอวตาร

#หมายเหตุ2 : สมัครติวแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

————————–————————–—————
ทุ่ ม เ ท ~มุ่ ง มั่ น ~ตั้ ง ใ จ ~ เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก ค น

|เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ ห นึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บ ผ่ า น|

#ดูผลงานความสำเร็จได้ที่
👇👇👇👇
www.pathomphon.com

————————–———————–
สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ
🏅 อันดับ 1 ของประเทศ 🏅

คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ “ปากต่อปาก”
ประสบความสำเร็จจาก “รุ่นสู่รุ่น”
ด้วยผลงานการติว “อันดับ 1 ของประเทศ”

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน “

🏆ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน🏆

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-0532287

Facebook Comments

You may also like...

++กดติดตาม Like page เป็นเพื่อนกันได้ ++

error: Opps Cannot Copy !!