เตรียมสอบพนักงานการเลือกตั้ง2561 (เฉพาะเนื้อหา ภาค ข )

เตรียมสอบพนักงานการเลือกตั้ง
เตรียมสอบพนักงานการเลือกตั้ง 2561

(🔥ไม่มีภาค ก ก.พ. ก็สอบได้ 🔥)

👍ติวโดย อ.ทัด ปฐมภณณ์ นิติกรรัฐสภา และทีมงานสายตรงจาก กกต.

♨#กดไลค์และกดแชร์โหมดสาธารณะ #รับส่วนลด 500 บาท 🏃🏃🏃

🎯ติวครบทุกเนื้อหา ค่าติวจ่ายเป็นงวด ๆ 📌งวดละ 2,500 บาท รวมงวด 3 งวด เป็นเงิน 7,500 บาท [ #รวมค่าเอกสารพร้อมcoffeebreak]

📣พิเศษ📌จ่ายครบงวดเดียว เหลือ 5,900 บาท

#สามารถเข้ากลุ่มเฟชบุ๊คดูวีดีโอทบทวนได้ตลอด

#ติวสดๆรับจำนวน50คนเท่านั้น #สำรองที่นั่ง500บาท

📅ระยะเวลาการติว : 4 เดือน #ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.30 – 16.30 น.

⏰เริ่มติว : วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

📌สถานที่ติว : สถาบันติวฯ อ.ทัด ปฐมภณณ์ ถนนรามคำแหง 34 [ข้างโรงพยาบาลรามคำแหง ]

ติวผ่านกลุ่มเฟชบุ๊ค 💻 พร้อมกับห้องติวสดที่สถาบันฯ : ค่าติว 5,900 บาท #ดูย้อนหลังได้ตลอด

—————————————————–
#คุณสมบัติเบื้องต้น

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / รปศ. [อาจมีวุฒิอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ]

กรณีไม่ผ่านภาค ก ก.พ.–> #สอบภาค ก หน้างาน

——————————————————
#เนื้อหาที่ใช้ในการติว

1. ความรู้เกี่ยวกับองค์กร และการจัดการองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามโครงสร้างใหม่
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2560
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560
5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560
6.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ….
7.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ….
8. พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552
9. พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11.พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
12. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

——————————————————

📌#ทำความเข้าใจเบื้องต้น

พนักงานการเลือกตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ไม่ใช่ข้าราชการ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะมีความแตกต่างจากข้าราชการในเรื่องของบำนาญแต่ได้เงินเดือน และเงินอื่นๆ มากกว่าข้าราชการ

📌#รายได้ทั้งหมด เมื่อผ่านทดลองงาน

– เงินเดือน 19,500 บาท
– เงินส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน 7,500 บาท
– ค่าครองชีพ 4,000 บาท

——————————————————-

📌#รายละเอียดการสมัคร สำรองที่นั่ง 500 บาท

1.โอนเงินเข้าบัญชี
☆ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
☆☆ชื่อบัญชี บ.อาจารย์ทัด ปฐมภณณ์จำกัด
☆☆☆เลขที่ 160-286-4204

☆ธ.กรุงไทย สาขา รัฐสภา
☆☆ ชื่อบัญชี ว่าที่ร้อยตรี ปฐมภณณ์ แป้นจรัสธีรมี
☆☆☆ เลขที่ 089-001-4248

☆ธ.กสิกรไทย สาขาเอ็นมาร์ค พลาซ่า
☆☆ ชื่อบัญชี น.ส.ทิพย์วัลย์ แสนเรือง
☆☆☆เลขที่ 019-128-2272

☆ธ.ทหารไทย สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
☆☆ชื่อบัญชี 217-246-4394
☆☆☆ชื่อบัญชี น.ส.ทิพย์วัลย์ แสนเรือง

2.แจ้ง *หลักฐานการโอนเงิน
———–ชื่อ…………………นามสกุล………………
———–เบอร์โทร……………………………….
———- หลักฐานการกดไลค์ กดแชร์ เปิดโหมดสาธารณะ
>>> ทาง LINE Id.: 0900532287

3.รอสถาบันฯ ติดต่อกลับ ไม่เกิน 15 นาที

4. เบอร์โทร.ติดต่อ 02-3744193 ,090-0532287

#ที่ตั้งสถาบันฯ ถนนรามคำแหง ซ.34 ข้าง รพ.รามคำแหง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎02-3744193 , 090-0532287

=====================================================

📌#หมายเหตุ : ผู้สมัครติวมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคอร์สเรียน วัน เวลา เนื้อหา ต่างๆ ของตัวเอง เมื่อสมัครเรียนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก ขอคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

📌#หมายเหตุ2 กรณีเข้า #กลุ่มเฟชบุ๊ค ผู้สมัครจะต้องใช้เฟชบุ๊คปัจจุบันของตัวเองเท่านั้น เฟชบุ๊คต้องสมัครใช้งานมาแล้ว ***ไม่น้อยกว่า 6 เดือน***

=====================================================
เตรียมสอบเข้าหน่วยงานราชการ โดย สถาบันติวฯ อ.ทัด ปฐมภณณ์

รามคำแหง 34 ข้าง รพ.รามคำแหง
ก้าวสู่อันดับ 1 ของประเทศ ปีที่ 4

“คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ ^^ปากต่อปาก^^
ประสบความสำเร็จจาก ^^รุ่นสู่รุ่น^^
ด้วยผลงานการติว ^^ผ่านยกห้อง^^

โทร.02-3744193,090-0532287
@Line Id.: 0900532287

Facebook Comments