Category: หน่วยงานเปิดสอบ

ติวภาค ก 4 สนามสอบ โคตรถูก !

โอกาสดี ๆ มาแล้ว สำหรับผู้ที่ไม่ผ่าน ภาค ก ก.พ.  ติวภาค ก ที่นี่ ! สอบได้ถึง 4 สนามสอบ  ข้าราชการ กทม. กำลังรับสมัครระหว่างวันที่ 6 พ.ย.-19 พ.ย. 61 รายละเอียด ข้าราชการ ศาลยุติธรรม กำลังรับสมัครระหว่างวันที่ 12 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61 รายละเอียด...

กทม.เปิดสอบข้าราชการ 47 ตำแหน่ง 477 อัตรา

ด่วน !!! กทม. เปิดสอบข้าราชการ 47 ตำแหน่ง 477 อัตรา ไม่ผ่านภาค ก ก.พ. ก็สอบได้ ** มีภาค ก แล้ว สอบภาค ข อย่างเดียว รับสมัครทางอินเตอร์เน็ทระหว่างวันที่ 9-19 พ.ย. 61 ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก ด่วน !!! เตรียมสอบเข้าหน้วยงานราชการ-อ.ทัด...

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการศุลกากร 30 อัตรา

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการศุลกากร 30 อัตรา  ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ด้วยกรมศุลกากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 30 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติ ผ่าน ภาค ก ก.พ. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้...

กรมการปกครองเปิดสอบปลัดอำเภอ61

กรมการปกครอง เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2561 จำนวน 180 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 180 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1)...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอบข้าราชการหลายอัตรา

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เปิดสอบแข่งขันข้าราชการหลายอัตรา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 53 อัตรา 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 3 อัตรา 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 6 อัตรา 3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 3 อัตรา 4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 6 อัตรา 5. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 10 อัตรา 6. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 2 อัตรา...

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต เปิดสอบข้าราชการ

กรมสรรพสามิต เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 20 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2561 ทางเว็บไซต์ คุณสมบัติ : ผ่านภาค ก ก.พ. (สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก ก.พ. รอบ 15 ก.ค. 61 สามารถสมัครสอบได้ )...

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ตำแหน่ง 86 อัตรา รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2561     คุณสมบัติ : ผ่านภาค ก ก.พ. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร                 ...

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมเปิดสอบข้าราชการ

สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมเปิดดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติ หลายอัตรา คุณสมบัติ : ไม่มีภาค ก ก.พ. สามารถสอบได้ โดยสอบ ภาค ก ของสำนักงานศาลยุติธรรม รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2561 ข้อ 13 http://www.ojoc.coj.go.th/doc/data/ojoc/ojoc_1528951820.pdf สถาบันฯ มีการเปิดติวทั้ง 2 ตำแหน่ง คือ เจ้าพนักงานศายุติธรรม และ...

สำนักงานพระพุทธศาสนา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานพระพุทธศาสนา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ

สำนักงานพระพุทธศาสนา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา จำนวน ๔๘ อัตรา    ระหว่างวันที่ ๒๙ มิ.ย. – ๒๐ ก.ค. ๖๑ สมัครด้วยตนเอง คุณสมบัติ : ผ่านภาค ก ก.พ. วุฒิการศึกษา : จบปริญญาตรีทุกสาขา    รายละเอียดเพิ่มเติม :  http://www.onab.go.th/wp-content/uploads/2018/06/P18_6_61.pdf      ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบข้าราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 จำนวน 455 อัตรา กำหนดการมีดังนี้ 1. ออกประกาศรับสมัครฯ 25 – 31 พ.ค.61 2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org/ 1 – 22 มิ.ย.61 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 17 ส.ค.61 4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค.61...

++กดติดตาม Like page เป็นเพื่อนกันได้ ++

error: Opps Cannot Copy !!