ติวกรมศุลกากร 2559
 
11span>
 
 
ติวนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานศาลยุติธรรม "ผ่านยกห้อง"ติวภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป 


ติวภาค ก ก.พ. ภาษาไทย


ติวภาค ก ก.พ. ภาษาอังกฤษ


วีดีโอการติวสอบเข้ากรมพินิจ "ผ่านยกห้อง"
วีดีโอการติว นักวิชาการที่ดิน "ผ่านยกห้อง"
วีดีโอการติว "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน"
วีดีโอการติว "ปลัดอำเภอ 2558"
วีดีโอการติว ภาค ก ก.พ. "ความรู้ความสามารถทั่วไป"
วีดีโอการติว ภาค ก ก.พ. "ภาษาไทย"
วีดีโอการติว ภาค ก.พ. " ภาษาอังกฤษ"
เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ. 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 08:40 น. )