จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ

สรุปเนื้อหาตรงจุด ตามแนวข้อสอบเก่า เก็งประเด็นข้อสอบใหม่

อัพเดททุกข้อมูล ทันสมัย ในสถานะการณ์การออกสอบ ปัจจุบัน


*******************************************************

รวมตัวบทกฎหมายสำหรับสอบภาค ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

bookthongthin4
สรุปเนื้อหาความรู้ความสามารถทั่วไป + ภาษาไทย+เหตุการณ์ปัจจุบัน
สำหรับสอบ อปท. ทั่วประเทศ

bookthongthin1

สรุปสาระสำคัญกฎหมาย+ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น
bookthongthin3


คู่มือเตรียมสอบภาค ก ก.พ. ภาษาอังกษ ทุกระดับ

bookengแก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2016 เวลา 20:44 น. )