กรมการปกครองเปิดสอบราชการ

  กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 310 อัตรา ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 25 มิ.ย. 61    คุณสมบัติเฉพาะ : ผ่าน ภาค ก ก.พ.   1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ; ปริญญาตรีนิติศาสตร์   ...