ติวนักวิชาการแรงงาน 63 | ผลงานอันดับ 1 ของประเทศ

ติวสอบนักวิชาการแรงงาน 2563 | กรมการจัดหางาน

ติวเน้น ๆ แนวข้อสอบเพียบ

**นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน**

จัดหนัก 💥จัดเต็ม การันตีด้วยผลงานการันตีอันดับ 1 อันดับ 2 ของประเทศ และบรรจุรอบแรกจำนวนมาก

♥️ค่าติวออนไลน์ ผ่อนได้

สมัครใหม่ 3,900 บาท /ศิษย์เก่า 2,900 บาท
📌ผ่อนได้ 2 งวด

ชำระงวดที่ 1 ภายในวันที่ 3 ก.พ. 63
อัตราผ่อน>>ใหม่ 2,000 /เก่า 1,500

ชำระงวดที่ 2 ภายในวันที่ 3 มี.ค. 63
อัตราผ่อน >> ใหม่ 1,900/เก่า 1,400

>>>>> จ่ายงวดเดียวมีส่วนลด 400 บาท <<<<<<

สมัครใหม่เหลือ 3,500 บาท // ศิษย์เก่า เหลือ 2,500 บาท

——————————————————–
🚨สมัครติว
แอดไลน์ไอดี 👉 @touch_pathomphon หรือคิ๊กลิงค์ 👉 http://nav.cx/hcOIpz

ตารางติวนักวิชาการแรงงาน | กรมการจัดหางาน

ติวนักวิชาการพาณิชย์

ติวเข้มนักวิชาการพาณิชย์ | กรมการค้าภายใน

คอร์สติวออนไลน์ #นักวิชาการพาณิชย์_กรมการค้าภายใน

ค่าติวต้อนรับปีใหม่ 🎀 ราคาเพียง 1,500 บาทเท่านั้น

🚨สมัครติว
แอดไลน์ไอดี 👉 @touch_pathomphon
หรือคิ๊กลิงค์ 👉 http://nav.cx/hcOIpz

🥇การันตีผลงานการติว #อันดับ_1_ของประเทศ

ตารางติวออนไลน์ Live กันสด ๆ สามารถดูย้อนหลังได้

ติวนักวิชาการภาษี กรมสรรพากร

ติวเข้ม 💥 #นักวิชาการภาษี | กรมสรรพากร

ค่าติวโคตรถูก  💻ออนไลน์

 สมัครก่อนวันที่ 28 กันยายน นี้
ลด🔥 เหลือ 📌 1,900 บาท เท่านั้น

จากราคาปกติ | 2,500 บาท

โปร♥️ศิษย์เก่าเหลือเพียง 1,500 บาท

เริ่มติว📌วันเสาร์ที่ 5 ต.ค. 62 เป็นต้นไปจนถึงสอบ

ตำแหน่งที่เปิดติว

💥 นักตรวจสอบภาษี (400 อัตรา )
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

💥นักประชาสัมพันธ์ (2 อัตรา )
วุฒิการศึกษา : ป.ตรีทุกสาขา

💥นักวิชาการภาษี (80 อัตรา)
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี /สาขาเศรษฐศาสตรื /สาขาบริหารธุรกิจ

💥เจ้าพนักงานสรรพากร (230 อัตรา)
💥เจ้าพนักงานธุรการ (30 อัตรา)
วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร/สาชาวิชาการตลาด /สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
/สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ/ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ /สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว/สาขาวิชาการจัดการทั่วไป /สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ /สาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ/สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

ตารางติวออนไลน์

รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบ
https://bit.ly/2lT4Cwx
————————————————————-

#สมัครเลย  ทางไลน์ไอดี @touch_pathomphon

 

#หมายเหตุ1 : เฟสบุ๊กที่สมัครเรียนต้องเป็นเฟสบุ๊กที่มีตัวตนเท่านั้น ไม่รับเฟสอวตาร

#หมายเหตุ2 : สมัครติวแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

ทุ่ ม เ ท ~มุ่ ง มั่ น ~ตั้ ง ใ จ ~ เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก ค น

|เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ ห นึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บ ผ่ า น|

#ดูผลงานความสำเร็จได้ที่
👇👇👇👇
www.pathomphon.com

สมัครติวแอดไลน์ไอดี 👉@touch_pathomphon

https://bit.ly/2Rdrktj

————————————————-
สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ
🏅 อันดับ 1 ของประเทศ 🏅

คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ “ปากต่อปาก”
ประสบความสำเร็จจาก “รุ่นสู่รุ่น”
ด้วยผลงานการติว “อันดับ 1 ของประเทศ”

ดูผลงานการติวได้ที่ 👉 www.pathomphon.com

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน ”

🏆ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน🏆

ที่ตั้งสถาบันฯ : ถนนรามคำแหง 34 (ข้าง รพ.รามคำแหง)

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-0532287