สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ตำแหน่ง 86 อัตรา รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2561     คุณสมบัติ : ผ่านภาค ก ก.พ. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร                 ...