สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เปิดสอบแข่งขันข้าราชการหลายอัตรา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 53 อัตรา 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 3 อัตรา 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 6 อัตรา 3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 3 อัตรา 4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 6 อัตรา 5. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 10 อัตรา 6. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 2 อัตรา...