สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 จำนวน 455 อัตรา กำหนดการมีดังนี้ 1. ออกประกาศรับสมัครฯ 25 – 31 พ.ค.61 2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org/ 1 – 22 มิ.ย.61 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 17 ส.ค.61 4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค.61...