สำนักงานพระพุทธศาสนา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ

สำนักงานพระพุทธศาสนา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา จำนวน ๔๘ อัตรา    ระหว่างวันที่ ๒๙ มิ.ย. – ๒๐ ก.ค. ๖๑ สมัครด้วยตนเอง คุณสมบัติ : ผ่านภาค ก ก.พ. วุฒิการศึกษา : จบปริญญาตรีทุกสาขา    รายละเอียดเพิ่มเติม :  http://www.onab.go.th/wp-content/uploads/2018/06/P18_6_61.pdf      ...