สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดสอบข้าราชการ

Share this

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานกกต. จำนวน 215 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.- 15 มี.ค. 2564

รายละเอียด :

1. การรับสมัครสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันพนักงาน กกต. จำนวน 215 อัตรา

2. คุณสมบัติ |  ผ่านภาค ก ก.พ.   

3. ระยะเวลาการรับสมัครสอบ

ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.- 15 มี.ค. 2564

ทางเว็บไซต์ :  www.etc.go.th หรือ https://ect.thaijobjob.com

4. รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ จำนวนอัตราว่าง 74 อัตรา

2) พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ จำนวนอัตราว่าง 54 อัตรา

3) นิติกรปฏิบัติการ จำนวนอัตราว่าง 16 อัตรา

4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวนอัตราว่าง 4 อัตรา

5) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวนอัตราว่าง 4 อัตรา

6) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวนอัตราว่าง 21 อัตรา

7) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวนอัตราว่าง 3 อัตรา

8) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวนอัตราว่าง 9 อัตรา

9) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  จำนวนอัตราว่าง 2 อัตรา

10) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการปฏิบัติการ จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา

11) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวนอัตราว่าง 4 อัตรา

12) นักวิชาการพัสดุ (ป.ตรีทุกสาขา) 1 อัตรา

13) เจ้าพนักงานธุรการ 20 อัตรา

14) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

5. ไฟล์ประกาศรับสมัคร :  https://ect.thaijobjob.co

——————————–

การเปิดติวของสถาบันฯ :

สถาบันฯ เปิดติวทุกตำแหน่ง สนใจสมัครติวได้ที่ ไลน์ไอดี @touch_pathomphon

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://www.pathomphon.com/product/ect-course/

Scroll to Top