ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดสอบข้าราชการ

Share this

ศอ.บต. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการ จำนวน 21 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.-22 ก.พ.2564

รายละเอียด :

1. การรับสมัครสอบ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการ จำนวน 21 อัตรา

2. คุณสมบัติ | ไม่ผ่านภาค ก ก.. ก็สอบได้ (ภาค ก พิเศษ)

3. ระยะเวลาการรับสมัครสอบ

ระหว่างวันที่ 1 ..-22 ..2564

ทางเว็บไซต์ : http://www.sbpac.go.th หรือ http://sbpac.thaijobjob.com

4. รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรีทุกสาขา) จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 12 อัตรา

2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 2 อัตรา

3) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ปริญญาตรีทุกสาขา)  จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 2 อัตรา

4) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรีทุกสาขา)  จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 4 อัตรา

5) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 4 อัตรา

5. ไฟล์ประกาศรับสมัคร

http://www.sbpac.go.th

——————————–

การเปิดติวของสถาบันฯ :

สถาบันฯ เปิดติวทุกตำแหน่ง สนใจสมัครติวได้ที่ ไลน์ไอดี @touch_pathomphon

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://www.pathomphon.com/product/sbpac-course/

Scroll to Top