กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

Share this

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 | บรรจุ อบต. เทศบาล อบจ. ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 9-31 มีนาคม พ.ศ.2564

รายละเอียด :

1. การรับสมัครสอบ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.. 2564 | บรรจุ อบต. เทศบาล อบจ. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9-31 มีนาคม 2564 

2. คุณสมบัติ |  ไม่ต้องผ่านภาค ก ก..  | ทุกคนต้องสอบทั้งภาค ก และภาค ข

3. ระยะเวลาการรับสมัครสอบ 

ระหว่างวันที่ 9 มี..- 31 มี.. 2564

ทางเว็บไซต์ :  http://www.dlaapplicant2564.com/

4. รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

https://youtu.be/R9u8QVXw9G8

5.  5 ตำแหน่ง ยอดฮิต

https://youtu.be/6GtXB4jiDBQ

6. ไฟล์ประกาศรับสมัคร :  http://www.dlaapplicant2564.com/

 ——————————–

การเปิดติวของสถาบันฯ :

สถาบันฯ เปิดติวทั้งภาค ก และภาค ข หลายตำแหน่ง สนใจสมัครติวได้ที่ ไลน์ไอดี @touch_pathomphon

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://www.pathomphon.com/product/2564-local-gov-course/

Scroll to Top