สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้าราชการ 16 อัตรา

Share this

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ logo

รายละเอียด :
1. การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564
 
2. คุณสมบัติ | ไม่ต้องมีภาค ก ก.พ. ( เปิดสอบภาค ก ของหน่วยงาน)

3. ระยะเวลาการรับสมัครสอบ
    ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564
    ทางเว็บไซต์ : https://nhrc.thaijobjob.com/

4. รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
        1) ตำแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติการ : จำนวน 11 อัตรา
                           เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
                           คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมายหรือทางสังคมศาสตร์

         2) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ : จำนวน 3 อัตรา
                           เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
                           คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์

         3) ตำแหน่ง นักบัญชี ปฏิบัติการ : จำนวน 1 อัตรา
                           เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
                           คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี

         4) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ : จำนวน 1 อัตรา
                           เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
                           คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

5. ไฟล์ประกาศรับสมัคร
http://job.dopa.go.th/

6. วีดีโอรีวิวสถาบันฯ 
https://youtu.be/p8sSoMALpFA

——————————–
การเปิดติวของสถาบันฯ :
https://www.pathomphon.com/product/nhrc/

ความสำเร็จของลูกศิษย์ ของสถาบันฯ
https://www.pathomphon.com/academy-successful/

 

 

ติวที่นี่ ดีอย่างไร

Scroll to Top