วิธีการสมัครติว | สั่งซื้อคู่มือ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกคอร์สเรียน | คู่มือ

เลือกคอร์สเรียนหรือคู่มือ ที่ตรงกับความต้องการ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

คลิกปุ่ม “สอบถาม | สมัครติว”

คลิกปุ่ม “สอบถาม | สมัครติว” ที่ปรากฏอยู่ในหน้ารายละเอียดคอร์สเรียน หรือคลิกปุ่ม “สอบถาม | สั่งซื้อ” ที่ปรากฏอยู่ในหน้ารายละเอียดคู่มือ เพื่อแจ้งความประสงค์ที่ Line@ สถาบัน ฯ

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

รับแจ้งเลขบัญชีธนาคาร

Admin Line@ สถาบัน ฯ จะแจ้งเลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินชำระค่าสมัครติวหรือค่าคู่มือ

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

แจ้งชำระเงิน

เมื่อโอนเงินชำระค่าสมัครติวหรือค่าคู่มือเสร็จสิ้น สามารถแจ้งชำระเงินหรือนำส่งสลิปโอนเงินที่ Admin Line@ สถาบัน ฯ

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

แจ้งข้อมูลรายละเอียดของผู้เรียน

เมื่อตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเสร็จสิ้น ผู้เรียนสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของตนตามที่ Admin Line@ สถาบัน ฯ ร้องขอ สำหรับนำไปลงทะเบียนเข้าเรียนหรือจัดส่งคู่มือ

ขั้นตอนที่ 5
Scroll to Top