กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำ  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

2 ปีที่แล้วมีโอกาสได้ไปสอบ ตำแหน่งนี้ สังกัด สป.ศึกษาธิการ แต่ด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อย ความรู้และความสามารถยังไม่เพียงพอ ทำให้ตกรอบไป

ประกาศกำหนดการเปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.

ประกาศกำหนดการเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 ประกาศรับสมัครภายใน 1 พ.ค. 2567 – รับสมัคร 8-14 พ.ค.2567

ศรชล. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 86 อัตรา

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 86 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2567

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา

กรมสรรพสามิต  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 21 พฤษาคม 2567

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สพฐ.ส่วนกลาง

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่  18 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567 

Scroll to Top