สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 29 อัตรา

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 29 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  13  ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  12  ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 -27 ธันวาคม 2566

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 5,000 อัตรา ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)  5,000 อัตรา ประจำปี 2566  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11- 20 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 ธันวาคม 2566

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2566

Scroll to Top