บทความ

2 ปีที่แล้วมีโอกาสได้ไปสอบ ตำแหน่งนี้ สังกัด สป.ศึกษาธิการ แต่ด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อย ความรู้และความสามารถยังไม่เพียงพอ ทำให้ตกรอบไป

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สพฐ.ส่วนกลาง

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

ความสำเร็จ ที่สัมผัสได้ #อันดับ1ของประเทศ

Share this

นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ #อันดับ 2 ของประเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน #อันดับ 3 ของประเทศ นักจัดการงานทั่วไป

Scroll to Top