สมัครสอบ

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา

Share this

กรมทรัพยากรน้ำ  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

ประกาศกำหนดการเปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.

Share this

ประกาศกำหนดการเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 ประกาศรับสมัครภายใน 1 พ.ค. 2567 – รับสมัคร 8-14 พ.ค.2567

ศรชล. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 86 อัตรา

Share this

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 86 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2567

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา

Share this

กรมสรรพสามิต  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 21 พฤษาคม 2567

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา

Share this

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา

Share this

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา

Share this

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่  18 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา

Share this

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2567

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา

Share this

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2567

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา

Share this

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  17 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2567

Scroll to Top