สมัครสอบ

ท้องถิ่นเลื่อนสอบ logo

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลื่อนประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564

Share this

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลื่อนประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564  เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ logo

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้าราชการ 16 อัตรา

Share this

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564

กรมการปกครอง ปลัดอำเภอ 2564 logo 001

กรมการปกครองเปิดสอบ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

Share this

กรมการปกครอง เปิดสอบ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)  จำนวน 50 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-logo

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

Share this

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 | บรรจุ อบต. เทศบาล อบจ. ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 9-31 มีนาคม พ.ศ.2564

ศอ.บต.-logo

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดสอบข้าราชการ

Share this

ศอ.บต. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการ จำนวน 21 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.-22 ก.พ.2564

กระทรวงวัฒนธรรม-logo

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบข้าราชการ

Share this

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการ จำนวน 103 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 ก.พ.- 4 มี.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง-logo

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดสอบข้าราชการ

Share this

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานกกต. จำนวน 215 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.- 15 มี.ค. 2564

Scroll to Top