ประกาศกำหนดการเปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.

Share this

ประกาศกำหนดการเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 ประกาศรับสมัครภายใน 1 พ.ค. 2567 – รับสมัคร 8-14 พ.ค.2567

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
 
กำหนดการรับสมัคร
1. ประกาศรับสมัคร….ภายในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
2. รับสมัคร….วันพุธที่ 8 – วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข….ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

4. ประเมินจากการสอบข้อเขียน
กาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป….วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567
กาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ….วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค….ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา….ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหรงานการศึกษาพิเศษ กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567)

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน….ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหรงานการศึกษาพิเศษ กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567)


หมายเหตุ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 5 มกราคม 2567
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/37 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/233 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2567
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

———————————

ติวที่นี่ ดีอย่างไร

Scroll to Top