อันดับ 1 นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Share this

รีวิวลูกศิษย์ สถาบันติว อ.ทัด

ความสำเร็จที่มีต้นทุน 》 หัวหมู 5 หัว ลูกปะทัด 100,000 นัด

“หลังจากสอบเข้าหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน สอบผ่าน แต่ลำดับไกล เรียกไม่ถึง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเข้า เสริมหนุนดวง กับการติว จนเป็นอันดับ 1 นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ “
เบื้องหลังการพูดคุยกับ “น้องมีน | มัณฑนา ศรีวังแก้ว ” อันดับ 1 ของประเทศ

วันนี้ 📌 ( 6 มีนาคม 2567)
อ.ทัด และ อ.หนึ่ง ได้ไปมอบโลห์ อันดับ 1 ให้กับ ลูกศิษย์ผู้สอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ
นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

“น้องมีน | มัณฑนา ศรีวังแก้ว “

สาวน้อยจาก จ.นราธิวาส ผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นข้าราชการ
ลงติวกับสถาบันฯ มา 3 สนาม ได้แก่

1. กระทรวงมหาดไทย ลำดับพันกว่า
2. กรมแรงงาน ลำดับ 521
3. กรมพัฒนาสังคม ลำดับ 1

กว่าจะสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องง่าย ในการสอบแข่งขัน
ความรู้ + ความพร้อม +ขยัน +อดทน
อาจ ไม่เพียงพอ บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจช่วยเสริมหนุนแรง (ความเชื่อส่วนบุคคล)
—————————
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ติ ว ถู ก ที่ – เ น้ น ต ร ง จุ ด อ อ ก ส อ บ – เ ค ล็ ด ลั บ ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ

🏆 ดูผลงานความสำเร็จทุกตำแหน่งทุกหน่วยงานได้ที่ 👇
 
📣ผลตอบรับจากผู้เรียน
เตรียมสอบเข้าหน่วยงานราชการ-อ.ทัด ปฐมภณณ์
” ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน”
🥇สอบผ่าน ได้บรรจุ เป็นที่ 1 ต้อง อ.ทัดเท่านั้น🥇
Scroll to Top