ความสำเร็จ ที่สัมผัสได้ #อันดับ1ของประเทศ

Share this

นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ #อันดับ 2 ของประเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน #อันดับ 3 ของประเทศ นักจัดการงานทั่วไป

ความสำเร็จ 🥇ที่สัมผัสได้
#อันดับ 1 ของประเทศ
#นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

#อันดับ 2 ของประเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
#อันดับ 3 ของประเทศ นักจัดการงานทั่วไป

วันนี้ 📌 เวลา 07.00 น. (19 กพ 67)
อ.ทัด และ อ.หนึ่ง ได้ไปแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ผู้สอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ รอบแรก สังกัด กรมพัฒนาสังคมฯ
โดยในครั้งนี้ มีลูกศิษย์จากสถาบันฯ ไปรายงานตัว ดังนี้

#นักจัดการงานทั่วไป
1. น.ส.มัณฑนา ศรีวังแก้ว (มีน)
2.น.ส.กมลชนก ปัญญากิจวิภัย (เตย)

#นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.นายสรวิชญ์ กาญจนวนา (จิว)

#นักพัฒนาสังคม
4.นายสุชาครีย์ สุวรรณเวช (คีย์)
5.นายสุทธิศักดิ์ โยชนิยม (อ้วน)
6.น.ส.กุลยา ธรรมรัตนพงษ์ (บีม)

สำหรับการติวสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ #กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ลูกศิษย์สอบได้อันดับ 1-2-3 และบรรจุรอบแรกจำนวนมาก มาโดยตลอด
“สอบผ่าน ได้บรรจุ เป็นที่ 1 ต้อง อ.ทัดเท่านั้น”

ภาพความสำเร็จ

Scroll to Top