บทความ

ความสำเร็จ ที่สัมผัสได้ #อันดับ1ของประเทศ

Share this

นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ #อันดับ 2 ของประเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน #อันดับ 3 ของประเทศ นักจัดการงานทั่วไป

สอบมา 2 ปี ตัดสินใจลงติวกับ สถาบันฯ อ.ทัด ครั้งแรก และได้บรรจุเลย ยินดีด้วยครับ #นักวิชาการแรงงาน2566

Scroll to Top