กรมการปกครองเปิดสอบ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

Share this

กรมการปกครอง เปิดสอบ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)  จำนวน 50 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564

กรมการปกครอง ปลัดอำเภอ logo 001

รายละเอียด :

1. การรับสมัครสอบ
กรมการปกครอง เปิดสอบ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จำนวน 50 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564

2. คุณสมบัติ | ผ่านภาค ก ก.พ. ภายในวันที่ 10 มิ.ย.2564

3. ระยะเวลาการรับสมัครสอบ
ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564
ทางเว็บไซต์ : http://job.dopa.go.th

4. รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
    1) เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 50 อัตรา
        เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
        คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
                                                       (2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564

5. ไฟล์ประกาศรับสมัคร
http://job.dopa.go.th/

6. วีดีโอรีวิวสถาบันฯ
https://fb.watch/5hGsRD-sXA/

——————————–

การเปิดติวของสถาบันฯ :
https://www.pathomphon.com/product/administrative-assistant/

ความสำเร็จของลูกศิษย์ ของสถาบันฯ
https://www.pathomphon.com/academy-successful/

ติวที่นี่ ดีอย่างไร

Scroll to Top