กรมการปกครองเปิดสอบ ข้าราชการ 156 อัตรา

Share this

กรมการปกครอง เปิดสอบ ข้าราชการ จำนวน 156 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564

กรมการปกครอง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ปกครอง

รายละเอียด :

1. การรับสมัครสอบ
กรมการปกครอง เปิดสอบ ข้าราชการ จำนวน 156 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564

2.คุณสมบัติ | ผ่านภาค ก ก.พ. ภายในวันที่ 10 มิ.ย.2564

3. ระยะเวลาการรับสมัครสอบ
ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564
ทางเว็บไซต์ : http://job.dopa.go.th/

4. รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
            1) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 100 อัตรา
                 เงินเดือน  : 15,000 – 16,500 บาท
                 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
               (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
               (2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564

            2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 100 อัตรา
                  เงินเดือน  : 15,000 – 16,500 บาท
                  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
                (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาคอมพิเตอร์ และ
                (2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564

            3) เจ้าหน้าที่ปกครอง ปฏิบัติงาน จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 100 อัตรา 
                  เงินเดือน  : 15,000 – 16,500 บาท
                  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 
                (1) ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา หรือ
                (2) ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
                (3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564

            4) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 100 อัตรา      
                  เงินเดือน  : 15,000 – 16,500 บาท
                  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
                (1) ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  หรือ
                (2) ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และ
                (3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564

5. ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 http://job.dopa.go.th/

6. วีดีโอรีวิวสถาบันฯ 
https://fb.watch/5hMaeK6yW9/

——————————–

การเปิดติวของสถาบันฯ :
https://www.pathomphon.com/product/dpa-course/

 ความสำเร็จของลูกศิษย์ ของสถาบันฯ
https://www.pathomphon.com/academy-successful/

 

ติวที่นี่ ดีอย่างไร

Scroll to Top